OSVČ

vedení daňové evidence a účetnictví

 • kontrola věcné správnosti dokladů,
 • zápis do peněžního deníku,
 • kniha došlých faktur,
 • kniha vydaných faktur,
 • evidence pohledávek a závazků
 • pokladní kniha,
 • evidence DPH,
 • evidence majetku,
 • roční závěrka
 • zpracování daňového přiznání
 • přehledy pro sociální a zdravotní pojišťovny
 • přiznání k silniční dani
 • majetkové daně

zpracování mezd

 • osobní listy
 • mzdové listy
 • přehledy pro zdravotní pojišťovny
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení
 • evidenční listy důchdového pojištění
 • přihlášky/odhlášky zaměstnanců
 • zápočtové listy

Poptejte si rozsah a cenu služeb.

Cenu stanovujeme vždy individuálně, protože rozsah služeb není vždy stejný.

Neplátce DPH již od 500,- Kč měsíčně.

Plátce DPH již od 1 000,- Kč měsíčně.

Zpracování mzdové agendy - měsíční paušál za 1 zaměstnance již od 150,- Kč

 

E-mail:  ucto@knopfova.cz , tel.: 604 261 261.